Om teknikerna

Kraniosakralterapi

Kraniosakralterapi behandlar nervsystemet och så kallad fysiologisk stress. Smärta, trauma och/eller ständig stress kan i form av spänningsmönster begränsa kroppens vitalitet och självläkande förmåga. Dessa spänningsmönster kan orsaka fysiska låsningar (fysiologisk stress) av specifika strukturer som omger nervsystemet. Låsningarna kan klämma av och förhindra kranienervernas funktion, vilka styr det autonoma, självreglerande nervsystemet. Kraniosakralterapi löser upp spänningar och blockeringar genom varsamma korrigeringar av de berörda områdena. Framför allt den första nackkotan, Atlaskotan, har visat sig vara en mycket viktig faktor bakom kronisk stress då den när den lägger sig snett klämmer av blodtillförseln till hjärnan och stör kroppens självreglerande funktioner.

Fysiologisk stress anses av många forskare idag ligga bakom så gott som alla sjukdomar och stressrelaterade symptom. Fysiologisk stress kan bäst beskrivas som att kroppens alarmsystem har hakat upp sig och fortsätter att skicka ut nödsignaler så att personen lever i ett ständigt tillstånd av kamp/flykt. Kamp/flykt är en överlevnadsåtgärd som är till för att lösa en akut situation genom att dirigera det mesta av kroppens resurser till att just kämpa eller fly.

Under detta tillstånd begränsas många andra livsviktiga funktioner bland annat matsmältning och återhämtning. Det sker en snabb tillväxt av celler men ingen reparation av felaktiga celler vilket kan vara en faktor som påverkar tillväxten av cancerceller. Långvarig stress utlöser stresshormonet kortisol vilket lagrar fett i buken och kan i högre grad påverka fetma än felaktig kost. Kamp/flykt påverkar också de kognitiva förmågorna. Personen tror att den är vaken och medveten men egentligen går hjärnan på autopilot och saknar förmågan att ta långsiktiga och väl övervägda beslut. Eftersom kroppen hela tiden bränner alla resurser i kamp/flykt tillståndet blir det viktigt att tillfredsställa hjärnans belöningscenter genom snabba kolhydrater och socker samt allt som ger en kick, vare sig det är shopping, alkohol, spel, flykt in i den virtuella verkligheten i mobiltelefoner eller vilket annat beroende som helst. Flyktbeteendet gör att medvetandet söker utvägar hellre än att vara närvarande i nuet i sin vardagsverklighet.

När alla resurser är förbrukade och vi bryter samman under kravet på en ständig kamp för överlevnad kan kamp/flykt tillståndet slå över till utmattningsdepression. Detta tillstånd är kroppens försök att skapa balans genom att få en möjlighet till vila och återhämtning. Men även detta tillstånd är påfrestande på kropp och psyke just därför att ingen aktivitet sker, det finns inga resurser att tillgå. Psyket uppfattar detta tillstånd som en förlust av allt livsnödvändigt och vägen tillbaka kan vara lång. Trots att man inte längre kämpar utan har givit upp så är detta också ett tillstånd av fysiologisk stress.

Kraniosakralterapi behandlar fysiologisk stress genom att neutralisera nödsignalen och tillåta kroppen och sinnet att komma tillbaka till ett balanserat tillstånd där kroppen kan läkas, få tillgång till näring och möjligheten till återhämtning. Hjärnan lugnar ner sig och det blir lättare att se objektivt på sin tillvaro, finna lösningar på problem och att ta beslut. För många blir detta början på en process där man tar tillbaka kontrollen över sitt liv och gör stora förändringar så att man lever ett liv som bättre tillgodoser behov och drömmar.

Namnet kraniosakralterapi syftar på att nervsystemet sträcker sig mellan kraniet och sakralbenet (korsbenet). Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, PhD, och en grupp Osteopater i U.S.A. under mitten av 1900-talet. Det upptäcktes att skarvarna mellan de olika skallbenen inte växer samman under livets gång vilket dessförinnan var den allmänna uppfattningen, de förblir flexibla och kan manipuleras genom tryck. En ny fysiologisk rytm påvisades också (den kraniosakrala rytmen) vilken har sitt ursprung i det autonoma nervsystemet (ANS). Denna rytm påverkar vårt välmående samt kroppens nivåer av stress och avspänning. Dr Sutherland utvecklade tekniker att korrigera skallbenen och den kraniosakrala rytmen för att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan Kraniosakralterapi åtgärda fastlåsningen.

Bindvävs-massage

Riktig bindvävsmassage gör inte ont. Det är strykningar på huden, utan olja, som når bindväven inte långt ner i musklerna. I bindväven går nerverna. Nerverna levererar budskap som t.ex. ”sträck på fingret” men även till organ och olika funktioner i kroppen. Genom bindvävsmassage kan jag få muskler som är spända och gör ont att släppa loss.

Strykningarna sker på bindvävszoner och trycket är mycket lätt. Det finns de som utövar ”bindvävsmassage” men ofta är detta något som heter Rolfing och det strävar efter att dra loss och lös bindväven från muskler och det gör väldigt ont.

Bindvävsmassagen upptäcktes av en sjukgymnast som låg inne på sjukhus för att amputera bort sitt ben. Hon började göra strykningar på sitt ben och började märka en förbättring. Elisabeth Dicke fortsatte att behandla sig själv, behövde aldrig amputera sitt ben och utvecklade tillsammans med andra denna teknik.

 

Polaritetsterapi, Akupressurpunkter, Kinesisk medicin mm

Jag har läst flera kurser och vid en behandling väljer jag ut de tekniker som just den personen jag har på bänken behöver.

 

Du är varmt välkommen att boka en behandling så ska jag hjälpa dig att släppa på dina spänningar.